Buscar

Cocentaina estudia el seu comerç i conclou que cal millorar la imatge de marca, el posicionament i la competitivitat.

Cocentaina compta amb 441 locals a peu de carrer, dels quals, el 20 per cent estan tancats. Dels 330 locals actius, el 48 per cent ofereixen servicis, amb una gran presència de locals de restauració i hostaleria, un de cada tres. La resta, quasi el 52 per cent, corresponen a xicotet comerç, detallistes, sobretot alimentació, drogueria I perfumeria, tot I que més escada en béns de consum ocasional. És un xicotet comerç que en el 80 per cent dels casos és gestionat per un empresari particular. La incorporació de noves tecnologies és baixa, amb tan sols un 21 per cent dels comerços que compten amb plana web, o tan sols el 35 per cent que utilitzen les xarxes socials per a comunicar-se amb els clients. Els dos grans polos d'atracció del comerç són el passeig del Comtat i els seus voltants, i el centre comercial de l'Altet, amb un detriment del nucli antic.

És el diagnòstic de la situació comercial de Cocentaina, realitzat per PATECO, l'oficina de comerç I territori depenent del consell de Cambres de Comerç de la Comunitat Valenciana. Amb aquestes dades, ofereixen una fotografia de la situació actual, i destaquen les qualitats del municipi, com l'entorn natural I el patrimoni, la centralitat de Cocentaina, que pot atraure gent dels municipis més xicotets dels voltants; o la presència de restaurants diferenciats I reconeguts, que ajuden a donar a conéixer al municipi a nivell gastronòmic. Tot açò sense parlar del revulsiu que suposa la Fira, la reactivació del Mercat de Dins, o el mercadet dels dijous. Però també llisten les debilitats i amenaces, en les que s'inclou una imatge poc atractiva, estancament, una oferta massa generalista i escassa en alguns productes com roba o electrònica, o la fuita de clients cap a Alcoi o Ontinyent.

Però aquest estudi, a més d'oferir una radiografia clara, estableix les mesures i camins a seguir per a millorar la situació. Així, s'estableixen tres vies per a actuar. La primera fa referència a la promoció de l'oferta, i on es recomana potenciar una imatge de marca de Cocentaina, on es destaque que és una oferta de proximitat, especialitzada i de qualitat. També diu que cal fer plans de promoció dels comerços singulars, com forns, pastisseries i carnisseries.

La segona via es refereix a la dinamització urbana, i aposta per consolidar l'eix comercial del passeig del Comtat amb campanyes com dissabtes oberts, o animació al carrer. Per últim, la tercera via incideix en la necessitat de professionalitzar el sector amb una millora de la qualitat I competitivitat. Així, es proposa fer plans de formació, plans de millora de façanes i rètols o una campanya per a fomentar l'associacionisme.

Jordi Vañó, president de l'associació d'hostalers i comerciants de Cocentaina, assegura que "som conscients de les carències del comerç, i també som conscients de la gran il·lusió dels comerciants. Estem en un moment òptim perquè, encara que alguns no s'ho creguen, el comerç local de Cocentaina és potent". Això si, Jordi Vañó diu que es necessita que s'involucre la societat perquè "el comerç no és tan sols dels comerciants, és fer poble. Podem tindre el comerç més ben preparat del món per a jugar en primera divisió, I tindre el camp fet una porqueria"

La regidora de promoció econòmica a l'Ajuntament de Cocentaina, Mariona Carbonell, assegura que l'objectiu d'aquest pla "és posar-ho en marxa I no deixar-ho en el calaix", i diu que "hem d'anar tots a una perquè el comerç de Cocentaina jugue en primera divisió".

Begoña Marín, una de les tècniques encarregades de l'estudi, explica que han fet entrevistes en tots els comerços, així com diverses dinàmiques i enquestes tant amb comerciants com amb clients, per tal d'obtindre les dades i poder establir recomanacions. Ara comencen amb la segona fase, centrada en la dinamització comercial, sobretot als voltants del passeig del Comtat. Ací també s'estudiarà la situació del nucli antic, que ha patit una deslocalització i ha perdut molts comerços. I encara quedarà pendent la tercera fase, en la que es treballarà amb Cocentaina com àrea d'influència, per a vore com es pot animar a vindre als clients d'altres municipis, i com aprofitar el pol d'atracció que hi ha al centre comercial per a atraure la gent cap al nucli urbà.